Sivil Toplum

Kürtlerin İnsan Hakları Algısı

KÜRTLERİN İNSAN HAKLARI ALGISI RAPORU – TAHİR ELÇİ VAKFI Bu araştırma kapsamında Kürtlerin İnsan Hakları Algısını ölçmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında toplam 8 ile ve 34 ilçede 1363 kişi ile yüz yüze görüşülerek ortaya çıkan analizler Tahir Elçi Vakfı ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla hazırlanan raporda ortaya

COVID-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri

Araştırmamız Türkiye’de uzun süreli kapanma sürecini içeren 2021 Mart ayında kadın girişimcilerle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, Rawest tarafından Covid-19 pandemisinin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 2021 yılının Mart ayı boyunca yürütülmüştür. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 198 kadın girişimcinin katıldığı araştırmada kadın girişimcilerden çevrim içi anket yoluyla elde edilen veriler aracılığıyla katılımcıların

Diyarbakır İnsan Hakları Algısı Araştırması

Bu araştırma Diyarbakır ilinde insan hakları algısını ölçmek üzere 1000 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen verilerin incelenmesiyle hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda öne çıkan bazı bulgular aşağıdaki gibidir: -Katılımcılar insan hakları konusunda Türkiye’nin geleceği için iki eşit gruba bölünmüş durumdalar. Katılımcıların %47’si insan hakları konusunda Türkiye’nin geleceği için karamsarken %46’sı