Kürtlerin İnsan Hakları Algısı

Kürtlerin İnsan Hakları Algısı

KÜRTLERİN İNSAN HAKLARI ALGISI RAPORU – TAHİR ELÇİ VAKFI
Bu araştırma kapsamında Kürtlerin İnsan Hakları Algısını ölçmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında toplam 8 ile ve 34 ilçede 1363 kişi ile yüz yüze görüşülerek ortaya çıkan analizler Tahir Elçi Vakfı ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla hazırlanan raporda ortaya koyulmuştur.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*