COVID-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri

COVID-19’un Kadın Girişimciliğine Etkileri

Araştırmamız Türkiye’de uzun süreli kapanma sürecini içeren 2021 Mart ayında kadın girişimcilerle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, Rawest tarafından Covid-19 pandemisinin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla 2021 yılının Mart ayı boyunca yürütülmüştür. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 198 kadın girişimcinin katıldığı araştırmada kadın girişimcilerden çevrim içi anket yoluyla elde edilen veriler aracılığıyla katılımcıların devam eden Covid-19 pandemisinden nasıl etkilendikleri, gelecek öngörüleri ve beklentileri analiz edilmiştir. Kadın girişimcilerin küresel Covid-19 salgınından nasıl etkilendiğini ve bu etkinin boyutunu anlamak amacıyla TÜRKONFED tarafından yürütülen bu çalışma neticesinde önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

 

TURKONFED-Covid-19’un Kadın Girişimciliğine Etkisi

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*