Sosyolojik Analiz

Kürtlerin İnsan Hakları Algısı

KÜRTLERİN İNSAN HAKLARI ALGISI RAPORU – TAHİR ELÇİ VAKFI Bu araştırma kapsamında Kürtlerin İnsan Hakları Algısını ölçmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında toplam 8 ile ve 34 ilçede 1363 kişi ile yüz yüze görüşülerek ortaya çıkan analizler Tahir Elçi Vakfı ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla hazırlanan raporda ortaya

Kürtlerde Değerler ve Tutumlar’21 Araştırması

Rawest Araştırma olarak Kürt Çalışmaları Merkezi için yürüttüğümüz Kürtlerde Değerler ve Tutumlar Araştırmasının raporu yayımlandı. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin iş birliği ve Rawest Araştırma’nın saha desteğiyle yürütülen çalışma Türkiye’deki 11 şehirde, 18 yaş üzeri Kürtlerin değer yargılarını ve tutumlarını daha yakından anlamayı, birbirleri ve Türkiye toplumu ile aralarındaki