Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

Rawest Araştırma olarak, Kürt Çalışmaları Merkezi ve Yaşama Dair Vakıf ile birlikte yürüttüğümüz Kürt Gençler’2020: Benzerlikler, Farklar ve Değişimler araştırmasının raporu yayımlandı.

 

İngiltere Büyükelçiliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle yürütülen çalışma Türkiye’de yaşayan 18-30 yaş grubundaki Kürt gençlerini daha yakından tanımayı amaçlıyor. Bu bağlamda, Kürt gençlerin Türkiyeli gençliğin geneli ile aralarında benzerlikler ve farklılıklar, Kürt gençlerin gelecek planları ve dünya görüşleri araştırmanın ana temasını oluşturuyor.

 

Araştırma kapsamında; 8 ilde 18-30 yaş aralığındaki 1473 kişiyle anket çalışması, 100 kişiyle de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca araştırma çeşitli kategorilere mensup gençlerin dahil olduğu toplam 16 odak grup toplantısı ile derinleştirildi.

 

Araştırmadan edinilen veriler; kültürel yapı, kimlik, göç, ana dil, ayrımcılık, sekülerleşme, siyasi eğilimler ve de-radikalizasyon gibi başlıklar altında tasnif edildi.

 

Araştırma raporunun Türkçe ve İngilizce versiyonlarını aşağıdaki bağlantılardan görüntüleyip indirebilirsiniz.

 

Türkçe Rapor – Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

 

English Version – Kurdish Youth ’20: Similarities, Differences, Changes