“Rawest, Sivil Topluma Saha ve Veri Desteği Sağlayacak”

“Rawest, Sivil Topluma Saha ve Veri Desteği Sağlayacak”

Rawest’in kuruluş öyküsü amacı hakkında kısa bilgi verir misiniz?

Rawest’in kuruluş fikri bölge ile alakalı yapılan çalışmaların her türlü ideolojik vesayet ve propagandadan uzak şekilde ortaya çıkması gerektiği düşüncesinden doğdu ve başlarda bir sivil inisiyatif olarak çalıştı. 2018 yılının Nisan ayında ise bölgede saha ve sivil toplum deneyimi olan adil şahitlik yapma sorumluluğunu üstünde taşıyan insan hakları savunucusu bir ekip tarafından Diyarbakır’da kuruldu. Hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik alana dair ilgi ve merakımız olduğundan bir sivil toplum kuruluşu değil de Araştırma Merkezi olarak kurduk.

Sivil toplum alanında ne gibi çalışmalar yapmayı hedefliyorsunuz?

Biz bölgede itibar sahibi birçok STK’nın varlığının farkındayız ki bu yapıların içerisinden geliyoruz bu sebeple STK’ların nerede sıkıntı yaşayabildiklerinin farkında olan,  nasıl çözümler üretilmesi gerektiğini de kendisine dert edebilen bir kurumuz. Bu anlamda sivil toplumun tıkandığı noktalarda yardımcı olmaya çalışmak, sivil toplumun kapasitesini geliştirmek arzusundayız. Bölgede başta Kürt meselesi olmak üzere istihdam, dini değişim, anadil kullanımı gibi yapılması gerektiğini düşündüğümüz çok fazla çalışma var. Bu çalışmaları sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapmak, böylece sivil toplumun iş yapma kapasitesini arttırmak, bölgenin sosyoloji ve demografisine dair daha çok merakı gidermek istiyoruz. Özellikle Irak Kürdistanı ve Türkiye Kürtleri arasında, birbirlerini daha yakından tanımayı sağlayacak, kaygı ve beklentilerinden birbirlerini haberdar edecek çalışmalar var ajandamızda. Yani Güney ve Kuzey’i birbiri hakkında ve Türkiye ile dünya kamuoyunu her ikisi hakkında daha fazla bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.


Bölgede bilginin ortaya çıkarılması ve sivil toplumun gündemine getirilmesinin önemi nedir?

Türkiye’de birçok araştırma merkezi ve kurum var ve bu merkezlerin hakkını teslim etmek gerekirse bölgede de çok önemli araştırmalar yaptıklarının da farkındayız. Ancak bunların tamamen bölgenin ihtiyacından doğduğunu söylemek zor. Bölgenin ihtiyacı üzerinden yapılan araştırmanın bölge sivil toplumuna da ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sivil toplumun da bilginin yerelliği ve sahiciliği sebebiyle bilgiyi daha hızlı şekilde gündemine taşıyabileceğini düşünüyoruz. Başka bir husus da bölgemiz, hakkında yapılan araştırmalarda çok fazla manipülasyona maruz kalan bir bölge. Biz bilgiyi bir ideolojinin beklentisine göre değil, gerçekliğin hatrına sadık kalma gayretiyle objektif bilgi üretmeye odaklanıyoruz. Bunun bir ihtiyacı karşılayacağını, eksikliği gidereceğini biliyoruz. Aldığımız tepkiler de bu konuda bizi doğruluyor.


Bu bilgi nasıl ortaya çıkarılacak ve ulaştırılacak?

Bilgini ortaya çıkarılma aşamaları vardır, kabaca; tasarım, saha araştırması, verilerin analizi ve raporlama diyebiliriz. Burada şunu vurgulamam gerekir, bu aşamaların her biri çok değerlidir ve Rawest olarak her adımı test edip kontrolden geçiriyoruz. Bilgiyi sokakta değil genellikle hane bazlı çalışıp topluyoruz, kontrolünü sağlıyoruz. Raporu hem kendi aramızda hem danışmanlarımızla tartışıyor ve Rawest olarak yorumluyor, bilginin gerektirdiği stratejiyi hazırlıyoruz. Bunu kendimiz ya da paydaşlarımız üzerinden kamuoyuna aktarıyoruz. Bilgi temennilerden uzak kalarak, sahiciliği esas alarak ortaya çıkarılıyor. Yani bilgi, temennilerin pazarlanmasının bir aracı olarak değil gerçek bilginin kamuoyuna ya da ilgili aktörlere ulaşması için üretiliyor.

Rawest sivil toplum alanında kendine nasıl bir misyon üstleniyor?

Rawest sivil toplum çalışanlarının kurduğu, sivil toplumcu bir araştırma ve danışmanlık merkezi. Sivil toplum başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kuruluşların analizini yaparak eksiklerini, imkan ve fırsatlarını ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda çalışmayı önüne koymuş bir kuruluş. Sivil toplumun zaman ve imkan sebebiyle düştüğü yavaşlığı güçlü ortaklıklar kurarak azaltmayı planlıyoruz. Bu hem STK’ların zaman ve imkan sorunun çözümüne yardımcı olacaktır hem de Rawest’in sivil toplum ile beraber kamusal yararı da gözeten işler yapmasını sağlayacaktır. Bu anlamda sivil toplumun ihtiyaç hissettiği konularda saha ve veri desteği ile sivil toplumun kapasite gelişimine katkı sağlayacak işler yapacağız. Elbette sivil toplumla sınırlı değil, siyasal ve ekonomik araştırmalar da yapıyoruz. Ancak röportajımızın çerçevesi bakımında daha çok sivil toplum çalışmalarını vurguladım.

Kaynak: Sivil Sayfalar